PRIVACY POLICY

Uw privacy bij Bonvida – Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als klant of gebruiker van onze websites verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Verantwoordelijke
Dit is het privacybeleid van Bonvida Homecare S.L., de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de website bonvida.com en wanneer u contact met ons opneemt. De hoofdprocessor van uw persoonlijke gegevens voor het merk Bonvida is Bonvida Homecare S.L., een in Spanje gevestigde besloten vennootschap.

2. Hoe gebruikt Bonvida uw persoonsgegevens
In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor Bonvida uw persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard.

2.1 Het afhandelen van uw aanvragen of boekingen
Wanneer u een boeking maakt of aanvraagt, dient u uw persoonlijke gegevens in te voeren. De verplichte gegevens die wij nodig hebben voor een boeking zijn uw naam, geboortedatum, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, samenstelling van uw reisgezelschap, gegevens over de accommodatie, de verblijfsperiode, eventuele bijzondere voorzieningen en betalingsgegevens. Verder zijn er gegevens optioneel toe te voegen, zoals details over uw groepssamenstelling. Om te voldoen aan de Spaanse wetgeving vragen wij u om uw identificatietype en identificatienummer. Deze informatie zullen wij vervolgens aan de Spaanse overheid doorgeven en gebruiken wij voor geen enkel ander doel. Wij verwerken de informatie die u heeft ingevoerd of op een andere manier heeft verstrekt. Door het doen van een aanvraag of door het maken van een boeking wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, om de boeking voor u te maken, om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u service berichten te sturen. Mocht u bij de aanvraag of het boeken uw e-mailadres niet willen opgeven, boekt u dan telefonisch. De overige hier genoemde persoonsgegevens blijven dan wel noodzakelijk. Bonvida verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens van u om uw aanvraag of boeking te realiseren, dus deze zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Bonvida. De persoonsgegevens die we in verband met uw aanvraag of boeking verwerken, bewaren we maximaal 7 jaar en dat is conform wettelijke bewaartermijnen.

2.2 Het sturen van de nieuwsbrief
Wanneer u zich via de website heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres om u deze nieuwsbrief te mailen. U wordt dan automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Ook indien u een boeking heeft gemaakt ontvangt u onze nieuwsbrief, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt. Zo houden wij u graag op de hoogte van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Het sturen van de nieuwsbrief is ofwel om aan uw inschrijving te voldoen, dus noodzakelijk om de ontstane overeenkomst tussen u en Bonvida uit te voeren, of omdat het in Bonvida’s gerechtvaardigd belang is om u te kunnen informeren over de diensten van Bonvida. Tenzij uw e-mailadres ook voor een van de andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden is verzameld of wordt gebruikt, anonimiseren wij uw e-mailadres direct nadat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Bewaren wij uw e-mailadres voor andere doeleinden, dan zorgen we er uiteraard wel voor dat u de nieuwsbrief niet meer ontvangt.

2.3 Het beantwoorden van uw vragen of klachten en service mails
Vragen in verband met uw boeking, aanvraag of andere opmerkingen of klachten kunt u ons mailen, via chat stellen of telefonisch (en ook via Whatsapp) aan ons doorgeven. In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vragen af te handelen, opnieuw contact met u te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van uw klacht of verzoek te kunnen ondernemen. Wij leggen vast op welke momenten wij via welk kanaal met u contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld. Indien u nog niet in ons adressenbestand bent opgenomen, kan de klantenservice uw vraag en contactgegevens vastleggen zodat de klantenservice u beter van dienst kan zijn en om eventuele toekomstige aanvragen of boekingen efficiënter te kunnen afhandelen. Indien u een online boeking niet heeft afgemaakt, kunnen wij contact met u opnemen om u aan de niet afgemaakte boeking te herinneren, om te vragen of er iets misging of om u op mogelijk andere woningen te wijzen die u in plaats daarvan wellicht interessant vindt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren of deze zijn in het gerechtvaardigd belang van Bonvida om u nog beter van dienst te kunnen zijn. De gegevens die de klantenservice van u opslaat, worden 7 jaar bewaard.

2.4 Gegevens over uw bezoek aan en gebruik van de Bonvida website
Wanneer u onze website bezoekt, wordt een aantal gegevens van u automatisch geregistreerd op onze server, zoals welke webpagina’s u bezoekt, vanuit welk land u onze website bezoekt, de naam van uw computersysteem en type internetbrowser. Deze gegevens worden volledig anoniem opgeslagen en zijn niet naar u te herleiden.

2.5 Marketing
Uw gegevens over uw boekingen en onze communicatie met u, kunnen door Bonvida worden gecombineerd. Deze informatie stelt Bonvida in staat om verschillende vormen van marketing te bedrijven, zoals via e-mail (nieuwsbrief), geadresseerde post , en om de verzonden of getoonde informatie zo relevant en interessant mogelijk voor u te maken. Wij meten de effectiviteit van al onze campagnes. U heeft altijd de mogelijkheid om u voor de nieuwsbrief weer uit te schrijven, aan te geven dat u geen commerciële post van ons wilt ontvangen en ook kunt u ten alle tijden bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden. Het gebruik van al deze gegevens is voor Bonvida noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang om website bezoekers en klanten te kunnen informeren over nieuwe producten en diensten en om zo meer klanten te kunnen werven, klanten te kunnen behouden en de hoeveelheid boekingen te vergroten.

2.6 Deelname aan prijsvragen of andere acties
We gebruiken persoonsgegevens ook wanneer u deelneemt aan prijsvragen of acties die wij organiseren. Hiervoor verwerken we uw naam en e-mailadres om uw inzending te kunnen beoordelen en om met u te communiceren wanneer u een prijs heeft gewonnen. Voor sommige prijsvragen gelden aanvullende regels over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Onze verwerking van de persoonsgegevens voor dit doel is nodig in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met u.

2.7 Onderhoud en optimalisatie website
Uw persoonsgegevens worden verder gebruikt om het gebruik van onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, om eventuele storingen op te lossen, de beschikbaarheid te verbeteren en te beveiligen tegen fraude (bijvoorbeeld wanneer meerdere malen geprobeerd wordt een boeking te doen, of indien er een boeking in strijd met onze algemene voorwaarden wordt gedaan).

2.8 Reviews van gasten
Na verblijf in een via Bonvida gehuurde vakantiewoning kunt u een review plaatsen op onze website. Deze recensie is zichtbaar voor alle website bezoekers. U wordt gevraagd om bij voorkeur uw volledige naam, maar in elk geval uw voornaam, en uw woonplaats bij de recensie te plaatsen omdat die informatie de betrouwbaarheid van de review enorm vergroot. Wij raden u aan goed op te letten dat u verder geen persoonlijke informatie in de recensie vermeldt. De plaatsing van een review is op basis van uw toestemming. Bonvida behoudt ook overigens het recht om reviews naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren. U kunt ons ook altijd verzoeken uw review weer te verwijderen, via de contactpagina. Reviews kunnen ook gebruikt worden in andere marketinguitingen van Bonvida. Wij kunnen de review delen met partners die het betreffende huis ook verhuren. Hierdoor is het mogelijk dat uw review ook op andere websites zichtbaar wordt.

3. Social Media
U kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google en YouTube. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. Bonvida raadt u aan de privacy verklaringen van de betreffende social media partijen goed te lezen. Deze zijn namelijk van toepassing op de verwerkingen van uw persoonsgegevens door deze partijen.

4. Cookies
Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Het tonen van een cookiemelding is daardoor niet nodig. Wij melden u voor de volledigheid dat wij slechts cookies gebruiken die nodig zijn voor het functioneren van de website zoals oa uw taalvoorkeur of het plaatsen van een boeking.

5. Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In deze Privacyverklaring zijn de verschillende door Bonvida gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. U ontvangt dan uiteraard ook geen informatie meer van Bonvida over nieuwe huizen of andere interessante mailings.

6. Derde partijen
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is:

  • in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om uw aanvraag of boeking te kunnen uitvoeren zoals IT dienstleveranciers, productleveranciers (bijv. partners die huizen via ons verhuren) en servicepartners. (bijv. sleutelbeheerders)
  • in het geval u een vakantiehuis in Spanje huurt dan delen wij, om te voldoen aan Spaanse wetgeving, uw ID type en nummer met de Spaanse overheid. (indien we dit van u ontvangen hebben)
  • om uw aanvraag voor een boeking uit te voeren, zo geven wij uw persoonsgegevens door aan de betreffende huiseigenaar. Huiseigenaren dienen zich ook aan toepasselijke privacywetten te houden bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bovendien zijn zij contractueel aan Bonvida verplicht uw persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren en gebruiken.
  • voor het afwikkelen van uw betaling voor de gehuurde vakantiewoning en overige kosten.

De meeste van deze derde partijen zijn verwerkers en gebruiken uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van Bonvida. Deze partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de EU gevestigd. Bonvida verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers wordt een verwerkers-overeenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens door deze derde partijen regelt.

Alleen wanneer Bonvida hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen u erop dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen.

7. Beveiliging
Bonvida vindt een goede beveiliging van uw persoonsgegevens van groot belang. Bonvida heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen. Voor u is dit onder meer zichtbaar door het slotje dat in uw browser verschijnt bij het maken van een boeking. Ook medewerkers van Bonvida of door Bonvida ingeschakelde derde partijen zullen alleen toegang krijgen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken. Onze website voorzien we regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans en nemen adequate maatregelen om onze systemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht uw volledige gegevens, zoals geregistreerd bij Bonvida, in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn. Verder heeft u onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Bonvida, en het recht om Bonvida te vragen uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde partij te verstrekken. Bonvida kan desgewenst een schriftelijk afschrift van uw gegevens toezenden. Overigens kunt u vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, met name wanneer deze worden verwerkt in het gerechtvaardigd belang van Bonvida (zoals in deze privacyverklaring aangegeven).

9. Contact opnemen met Bonvida
Voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Bonvida Homecare SL, via [email protected] U kunt gevraagd worden een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ook voor overige vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, deze privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld. Mocht u klachten hebben over hoe Bonvida met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geüpdate door Bonvida. De aangepaste privacyverklaring kunt u vinden op onze website met een duidelijke vermelding dat het om een nieuwe versie gaat. Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, zullen wij u bij belangrijke wijzigingen via e-mail hier over informeren.

-Einde-


Laatste update, oktober 2022